Koloidní stříbro

eurocoloid

Historie užívání stříbra

Vznik a vývoj antibiotik je datován začátkem 40. let 19. stol. Nabízí se otázka, zda měli naši předci nějakou ochranu před přívalem infekcí a bakterií za neexistence antibiotik? Odpověď zní: stříbro.

Užívání stříbra pro léčebné účely př. n. l.

Herodotos, zvaný též "otec historie", prohlašoval, že žádný perský král nebude pít vodu bez toho, aniž by tato voda byla přepravována ve stříbrných nádobách chránících vodu před jejím zkažením. Tato vlastnost stříbra byla obzvláště důležitá ve válečných konfliktech, kdy čerstvá voda bez znečištění byla velice vzácná. Starověcí Féničané, Řekové, Římané, Egypťané a další národy byly známí tím, že užívali stříbro v různých formách, aby uchránili vodu před její kontaminací.

Užíváním stříbrných destiček k dosažením rychlejšího hojení ran bylo užíváno Makedonci, což byl zřejmě první pokus předcházení infekcí v rámci operací. Hippokrates užíval stříbro k léčbě vředů a urychlení hojení ran.

Užívání stříbra pro léčebné účely do roku 1800 n. l.

V tomto období se stříbro stalo zdrojem lepšího zdraví a bylo užíváno k různým medicínským účelům, pročištění krve, zklidnění tlukotu srdce či jako lék na zkažený dech (bylo zjištěno, že stříbro obsahuje uzdravující částice, a tak začalo být také užíváno vnitřně k léčbě podráždenin a mnohem závažnějších problémů jako jsou mozkové infekce apod.) Dokonce bylo zaznamenáno, že když epileptik spolkl stříbrnou minci, která byla umístěna v jeho ústech, aby si nepokousal jazyk během záchvatu, přestal mít epileptické záchvaty. Nezamýšleným následkem použití stříbra jako bariery před pokousáním bylo utlumeni či úplná eliminace epileptických záchvatů.

V období osidlování nových území v severní Americe, kdy neexistovali žádné konzervační přístroje ani zařízení, kdy tekutiny musely zůstat i po dlouhé období nadále pitné, bylo běžné vkládat stříbrnou minci do nádoby s vodou za účelem její ochrany před kontaminací. Tato praxe byla nadále provozována, avšak bez toho, aniž by existovala vědomost o tom, před čím konkrétně stříbro vodu a potraviny chrání, neboť až koncem 17 stol. vynalezením mikroskopu bylo možné dojít k poznání, že právě bakterie jsou příčinou infekcí a kontaminace. Do roku 1800 bylo zadokumentováno, že užívání stříbra bylo spojeno se zmenšenou úmrtností během morových epidemií a infekčních chorob.

Užívání stříbra pro léčebné účely 1800 - 1900

Od roku 1800 bylo všeobecně uznáváno, že víno, voda, mléko a ocet zůstávali čerstvé po dlouhou dobu, byly-li skladovány ve stříbrných nádobách. Dusičnan stříbrný byl úspěšný při léčbě kožních vředů, zlomenin a hnisajících poranění.

Jedním z největších zastánců užívání stříbra byl i doktor J. Marison Sims. Ten se zajímal především o léčbu poševních píštělů, které se začaly objevovat zejména u žen-otrokyň, které často trpěly křivicemi a deformacemi pánve. Tyto mladé, většinou zdravé ženy, se stávaly sociálně vyloučenými z důvodu inkontinence, špinavosti a zápachu. To bylo krátce před poznatkem, že tato nemoc je bakteriální původu a k jejímu předcházení je zapotřebí dodržovat důslednou hygienu. Sims tyto mladé ženy hospitalizoval v malé nemocnici blízko svého domova, aby mohl být více aktivní při jejich léčbě. Mnohokrát je zkusil operovat pomocí standardních stehů, ale všechny pokusy byly neúspěšné. Nakonec, vědom si léčivých účinků stříbra, se pokusil rány sešít pomocí stehů stříbrných, což se ukázalo jako úspěšný tah. Sims tak získal mezinárodní renomé a cestoval napříč Evropou, aby představil své nově nabyté zkušenosti a dovednosti týkající se zázračných účinků stříbra.

Dalším ze zastánců stříbra byl i lékař Carl Siegmund Franz Crede, německý pediatr, jenž byl první, kdo užil stříbrné oční kapky u kojenců, čímž výrazně snížil novorozenecký zánět spojivek. B. C. Crede, chirurg, byl první, kdo použil koloidní stříbro k léčbě otravy krve způsobené poraněním, a to konkrétně v roce 1891 poté, co zpozoroval, že ostatní kolegové užívají stříbro k zamezení vzniku infekcí. V tomto období lékaři vysledovali, že stříbro výborně funguje při léčbě popálenin a má vysoce protizánětlivé a antibakteriální účinky.

Užití stříbra pro léčebné účely 1900-1940

Mezi roky 1900 až 1940 začalo být stříbro prezentováno v jeho koloidní formě a bylo vysoce ceněno pro jeho konzervativní a antibakteriální účinky. Halsted byl první americký chirurg, který byl zastáncem aplikace stříbrné folie k zakrytí ran a stříbrné stehy často používal (a nejen on) pří operačním řezu k zamezení vzniku infekce. Používalo se úspěšně při léčbě vředů, zánětu rohovek a zánětu spojivek. Bylo i zaznamenáno, že je účinné též při léčbě poporodní sepse, stafylokokové infekce, angíny a dalších infekčních onemocněních.

Současnost

V současnosti se medicína zabývá objevováním nových způsobů využívání stříbra v rámci péče o lidské zdraví. Stříbro je využíváno jako vysoce účinný "biocid" (řec. bio = život + cidó = ničím) což je látka používaná k hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů nejen v lidském těle. Jak historie ukazuje, užívání pro medicínské účely není nové, naopak je léty prověřené. Moderní technologie činí stříbro ještě bezpečnějším a praktičtějším. Široké využívání stříbra bylo opuštěno před desetiletími v souvislosti s rozvojem antibiotik, avšak markantní vzrůst rezistence bakterií na antibiotika způsobuje, že stříbro se stává opět zcela klíčovým při prevenci a léčbě infekčních nemocí.

Koloidní stříbro je po tisíciletí považováno za silné přírodní antibiotikum známé pro svoje širokospektrální účinky a je užíváno jak na vnější zranění (tržné rány, popáleniny, infekce), tak jako lék na vnitřní infekční onemocnění. Podstatou účinků koloidního stříbra je jeho schopnost ničit bakterie, viry a plísně, a to do 6-ti minut po jejich střetu se stříbrem. Je bezpečné, v lidském těle se neusazuje a přirozeně se vylučuje. Zabíjí přes 650 choroboplodných bakterií, virů, mykoz a plísní. Jak uvádí doktor Calin V. Pop, MD ve své knize "The truth about colloidal silver and gold" (Pravda o koloidním stříbře a zlatě): "Koloidní stříbro působí jako preventivní antimikrobiální prostředek, dále jako účinný zabiják bakterií a v neposlední řadě výborně ničí i antibioticky-rezistentní bakterie".

Ničí pouze jednobuněčné mikroby, nikoliv vícebuněčné, naštěstí však je více než 97% mikrobů těch jednobuněčných. Patří sem např. bakterie - koky, enterokoky, mikrokoky, streptokoky, stafylokoky, stomatokoky, pneumokoky, meningokoky, bakteriodae, neiserie, helicobacter pylori, klostritida, escherichia coli a další koliformy, salmonely, bacilus aurelus a další bacily, též viry - HIV, herpetoviry, chřipkové viry a další, houby a plísně, kandidy, guardie, trychomony atd.

Do dnešní doby bylo zrealizováno nesčetné množství vědeckých studií o účincích a vlastnostech stříbra, jeho roztok i jiné jeho formy byly vyzkoušeny v nemocnicích a laboratořích po celém světě. Studie, dokumentující jeho fenomenální antiinfekční účinky, byly publikovány v Journal of American Medical Association (JAMA), kde Alfred Searle, autor článku "The Use of Colloids in Health and Disease", napsal: "Koloidní stříbro bylo užito nesčetněkrát s naprosto úžasnými výsledky...vynikající účinky na parazity bez toxické akce vůči hostiteli"

Co je to koloidní stříbro?

Koloidní stříbro je roztok obsahující stříbrné nanočástice, které jsou rozptýlené (nikoliv rozpuštěné) v destilované vodě. Velikost nanočástic stříbra se pohybuje v rozmezí 0,126 a 10 nm, přičemž velikost virů je 30 -300 nm a bakterií 200 - 80 000 nm. To umožňuje stříbru pronikat do nitra patogenů a zbavovat tak lidské tělo jejich výskytu. Právě velikost nanočástic a princip funkce koloidního stříbra způsobuje, že je tak úspěšné v léčbě nemocí a že bakterie, viry a plísně nejsou schopny vytvořit si vůči němu rezistenci na rozdíl od běžných antibiotik.

Jak stříbro funguje?

Vědci vysvětlují, že čisté stříbro funguje 3 způsoby.

1) Jako katalyzátor, který odstraňuje enzym, jenž jednobuněčné bakterie, viry a houby (plísně) používají k dýchání a rozmnožování, dochází tedy k jejich udušení.

2) Jako silný vodič kyslíku, který při kontaktu s mikrobem vypustí "kyslíkovou bombu", která zabije patogen obdobným způsobem jako peroxid vodíku.

3) Jako prevence před rozmnožováním virů, neboť stříbrné nanočástice jsou schopny se přimknout k DNA viru, a tím mu zabránit v rozmnožování (replikaci), a to dokonce i HIV 1 viru. Tento objev je významný pro budoucí léčbu HIV pacientů, zejména při zastavení šíření HIV infekce.

Výběr některých vědeckých studií o účincích koloidního stříbra

Název studie: Colloidal silver as a New Antimicrobial Agent 

Studie z roku 2010, oddělení mikrobiologie, Národní úřad pro ochranu a vývoj léčiv, Gíza, Egypt.

Závažnost a vzrůst rezistence mikrobů na antibiotika je velikou obavou současného zdravotnictví. Materiály mající antibakteriální účinky se používají jako obal zdravotnických nástrojů a pomůcek za účelem ochrany a prevence před růstem bakterií. Nanotechnologie nabývá na významu z důvodu schopnosti přetavit metalické kovy do jejich nanoformy, která drasticky mění chemické, fyzické a optické vlastnosti kovů. Metalické stříbro ve formě nanočástic hlásí obrovský comeback jako antibakteriální činidlo.

Současné studie vykázaly úspěch koloidního stříbra jako antibakteriálního zabijáka vůči E. coli, Staphylococus aureus, Salmonella typhi a Pseudomonas aeruginosa. V tomto pokusu koloidní stříbro projevilo vysoce účinné antibakteriální účinky jak vůči gram pozitivní, tak vůči gram negativní bakterii. Tento stav je vyvolán zřejmě nahromaděním stříbra v bakteriální membráně znamenající v konečném důsledku smrt pro bakterii.

Studie je ke stažení zde: https://www.thesilveredge.com/study-colloidal-silver-as-a-new-antimicrobial-agent.shtml#.WJxsxLbhAykNázev studie: Antibacterial activity and mechanism of silver nanoparticles on Escherichia coli 

Studie z roku 2010, Institut mikrobiologie v Guangdong, Čína.

Autoři studovali nejen antibakteriální účinky nanočástic stříbra vůči E. Coli, ale rovněž jeho antibakteriální účinky v obecné rovině. Autoři prohlašují: Výsledky ukazují, že nanočástice stříbra jsou schopny zničit buněčnou membránu bakterie a potlačit aktivitu enzymů, což v konečném důsledku způsobuje smrt E. Coli. Koloidní stříbro tedy může zabránit růstu bakterií a dokonce způsobit její smrt zničením její buněčné membrány.

Studie je ke stažení zde: https://www.thesilveredge.com/study-antibacterial-activity-and-mechanism-of-silver-nanoparticles-on-escherichia-coli.shtml#.WJxtsLbhAyk


Dočasné zhoršení zdravotního stavu

Užíváním koloidního stříbra může dojít k dočasnému zhoršení zdravotního stavu, který je vyvolán pročištěním organismu od nashromážděných toxinů, které v průběhu uvolňování se do krevního oběhu mohou způsobovat krátkodobé potíže jako: únavu, pocity slabosti, lehký průjem. Proto je důležité nezapomenout na dostatečný příjem tekutin a také průběžně doplňovat prospěšné střevní bakterie.

Toxicita

Stříbro je přírodní minerál ve stejné třídě jako zinek, chrom, kobalt, měď, železo, hořčík, molybden a zinek, které jsou důležité pro uchování tělesného zdraví. Lidé běžně přijmou od 22 do 300 mikrogramů stříbra denně z přírodních zdrojů v jídle a tekutinách. Je dokázáno, že stříbro je jeden z důležitých stavebních kamenů našeho imunitního systému a jeho nízká hladina v těle způsobena nevhodným jídelníčkem může způsobit oslabení imunitního systému a následné onemocnění. Stříbro může vstupovat do těla třemi hlavními způsoby: inhalací par obsahujících stříbro, přes trávicí trakt (jídlo, voda, léky) a kůží. Dospělý člověk obsahuje přibližně 29 mikrogramů/kg stříbra a průměrný orální příjem stříbra se pohybuje mezi 20 až 80 mikrogramy/kg.

Jak uvádí doktor Calin V. Pop, MD, ve své knize "The truth about colloidal silver and gold" (Pravda o koloidním stříbru a zlatu): "Přítomnost kovů v lidském těle je přirozený stav. Naopak jejich nedostatek či absence může vést k nemoci či dokonce smrti. Jinak řečeno, tyto kovy jsou nezbytné ke správnému fungování těla".

Zejména v USA, kde odhadem asi 10 mil. obyvatel koloidní stříbro užívá, bylo publikováno mnoho studií za účelem vyvracení mýtů o koloidním stříbře a jeho toxickém působení na lidský organismus a životní prostředí.

Název studie: An IN VIVO HUMAN Time Exposure Investigation of a Commercial Silver Nano Particle Solution M.A. M. A.

Studie týkající se vnitřního užívání koloidního stříbra člověkem, prokázala, že užívání nanočástic stříbra neprovází žádné negativní účinky na zdraví člověka. 36 zdravých osob užívalo koloidní stříbro o hodnotě 10 ppm po dobu 3, 7 a 14 dní v množství 15 ml za den. Na začátku a na konci každé fáze testování podstoupili kompletní metabolický a krevní rozbor, rozbor moče, hlenu a vitálních funkcí (fyziologických) a vyšetření magnetickou rezonancí hrudníku a břicha.

Závěř studie:

"Žádné klinicky důležité změny v metabolismu, hematologii nebo močové soustavě nebyly identifikovány. Žádné morfologické změny detekované v játrech, srdci nebo vnitřních orgánech. Žádné změny v hlenu či rozvoj zánětlivého onemocnění".

Studie ke stažení zde: https://www.thesilveredge.com/study-abl-safety-study-abstract-human-ingestion2.6.13.shtml#.WJxpr7bhAyk


Název studie: Ionic Silver Safety: An In Vitro Toxicity Study of a Colloid Silver Health Product and Atomic Quantum Clusters of Silver and Gold (Ionosil Study)

Je koloidní stříbro toxické pro buňky? Studie zpracovaná v červenci 2007 na fakultě Lékařských věd na Univezitě v Kodani.

Vědci zkoumali, zda je iontové koloidní stříbro toxické pro buňky a komparovali jeho účinky s atomární zlatem a stříbrnými shluky, zjišťovali vznik zánětu a možné buněčné a DNA deformace.

Závěr studie:

"Toxicita, DNA deformace či vznik zánětu nebyl zaznamenán užíváním iontového koloidního stříbra".


Název studie: American Biotech Labs' Nano-Silver Proven Safe For Humans

Americká biotechnologická laboratoř se sídlem v American Fork, UTAH, USA utratila miliony dolarů na testování bezpečnosti a účinnosti svých nanostříbrných produktů. Mnoho nezávislých studií provedla s cílem posoudit toxicitu koloidního stříbra 10 a 22 ppm. Nebyla odhalena žádná buněčná poškození nejen u lidí, ale ani u opic, tj. produkty byly shledány kompletně netoxickými.

Testy byly provedeny i nezávislými laboratořemi aprobovanými u Environmental Protection Agency (Úřad na ochranu životního prostředí). Dále byly provedeny 2 nezávislé studie zkoumající účinky koloidního stříbra na probiotické nebo přátelské a potřebné střevní bakterie. Obě studie zjistily, že tyto produkty neničí ani neblokují růst probiotických bakterií na všech úrovních. Všechny studie týkající se produktů ukázaly absenci toxicity vůči buňkám, zvířatům i lidem.

Studie je ke stažení zde: https://www.thesilveredge.com/study-nanoparticle-colloidal-silver-proven-safe-for-humans.shtml#.WJxsNbbhAyk


Kompletní seznam studií je ke stažení zde: https://www.thesilveredge.com/studies.shtml#.WJxoZrbhAyl


Nárůst rezistence mikrobů vůči většině antibiotik představuje značnou hrozbu pro zdraví a život lidí v budoucnosti a zabývá se jí i současná medicína. Tato hrozba je umocněna globalizací a vysokým nárůstem letecké přepravy a migrací osob ze třetích zemích, což znamená přesun exotických nemocí i do míst, kde lidé nejsou přirozeně vyzbrojeny k obraně proti patogenům způsobujícím velmi závažná a život ohrožující onemocnění. Jak je známo, většina antibiotik optimálně účinkuje jen proti několika málo bacilům (bakteriím), dokonce širokospektrální antibiotika zabíjí jen kolem 10 až 20 typů bakterií. Většina antibiotik, která zabíjí bakterie, nezabíjí houby, plísně/kvasinky, parazity nebo viry. Protiplísňové přípravky (antimykotika) zase nezabíjí bakterie, viry, parazity apod. a prakticky všechny známé viry jsou imunní proti všem známým antibiotikům.

Stříbro je unikátní ve svém širokospektrálním užití a zdá se, že jeho úloha v budoucnu ve světle výše uvedeného ještě vzroste. Stříbro tak bude mít nezastupitelnou pozici při léčbě chorob majících bakteriální, virový či plísňový (houbový) původ.

Užití koloidního stříbra

Nachlazení, chřipka, kašel

Stříbro ve své koloidní formě ničí nebezpečné viry a choroboplodné bakterie, díky tomu zlepšuje imunitu proti infekcím.

Nadměrná tvorba hlenu v organismu

Koloidní stříbro výborně očišťuje organismus od hlenu, který se ukládá v nosní dutině, na průduškách a v plicích. A právě hlen je ideálním místem pro rozvoj rozličných bacilů. Představuje velké ohrožení pro zdraví. Faktem zůstává, že odstranit tento hlen z organismu není bez užívání koloidního stříbra vůbec snadný úkol.

Zažívací problémy

Koloidní stříbro napomáhá trávení, neboť aktivuje trávicí enzymy. Je také účinné při průjmech a zvracení, protože ničí bakterie, které je vyvolávají.

Plísně

Choroboplodné houby, kvasinky a plísně nabourávají celý organismus. Zapříčiňují infekce vnitřních orgánů a vyvolávají kvasinkovou infekci (kandidózu), problémem jsou i kožní plísně. Koloidní stříbro patří mezi nejúčinnější prostředek proti celkovému zaplísnění organismu, zejména trávicího traktu.

Zánětlivá onemocnění

Je to přirozený likvidátor všech možných zánětů probíhajících v těle a bakteriálních nákaz.

Potiže horních cest dýchacích

Hubí bakterie Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok) a Pseudomonas aeruginosa, které jsou odpovědné za tzv. nozokomiální onemocnění, což jsou nemoci vzniklé v příčinné souvislosti s pobytem v nemocničním prostředí.

Kožní poranění

Koloidní stříbro usnadňuje rychlé hojení ran na těle. Používá se na popáleniny, řezné rány, vyrážky, odřeniny, škrábance, popáleniny od slunce, kousnutí od hmyzu, pásový opar a jiná poškození kůže, kdy pomáhá urychlit hojení ran, tlumit bolesti a funguje jako lék na prevenci vzniku infekce.

Léčba akné

V rekordně krátkém čase pomáhá při léčbě pokožky od akné.

Oční/ušní infekce

Výplach postižených míst má skvělé výsledky při vzniku oční/ušní infekce mající bakteriální, virový či plísňový původ.

Lupy

Zbavuje lupů jeho užíváním při mytí pokožky hlavy.

Desinfekce koupelny a toalety

Nastříkejte umyvadlo, vanu, pisoár, podlahu, kliku od dveří a další příslušenství koloidním stříbrem, abyste zamezili a předcházeli množení mikrobů.

Desinfekce kuchyně

Vědci zjistili, že houbičky, ručníky a utěrky používané v kuchyni, obsahují až v 80 procentech zdraví škodlivé bakterie.

Stop zápachu nohou

Je vhodné nastříkat koloidní stříbro na nohy a do bot k potlačení projevů svědění nohou, zabránění vzniku bakterií a plísní, a tím eliminovat zápach nohou.

Stop zápachu z úst

Slouží jako kloktadlo k odstranění zápachu z úst.

Čerstvé potraviny

Udržuje potraviny déle čerstvé z důvodu vysokých konzervačních vlastností.

Nemoci zvířat

Přidává se do pití nebo do stravy. Preventivním používáním koloidního stříbra dochází ke zlepšení zdravotního stavu, což lze poznat i na zdravější, hezčí srsti. Koloidní stříbro se může příznivě projevit i jako prevence proti ptačí chřipce u všech zvířat.

Nemoci rostlin

Stříkáním stonků a listů koloidním stříbrem pomáháte udržovat zdravé rostliny a květiny před plísněmi a bakteriemi.


Zdroje:

  • Calin V. Pop, MD. The TRUTH about colloidal silver and gold: Separating fact from fiction. 145 s. Vyd. 2015
  • www.silveredge.com