Řešení sporů

eurocoloid

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je určen k mimosoudnímu řešení, sporu je:

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu.